Werkwijze

Een procedure is voor beide partijen een vervelende, tijdrovende en dure aangelegenheid.
Echtscheidingsprocedures in het bijzonder zijn emotioneel geladen en resulteren vaak in vechtscheidingen.

Advocaat Marc PEETERS tracht in eerste fase de advies - verzoenende functie te concretiseren.
Hij zal trachten om, buiten elke procedure, zijn cliënt(e) te wijzen op de respectievelijke rechten en plichten zodat via fijn omlijnde onderhandelingen een akkoord tot stand kan komen.
Hij begeleidt de cliënt(e) bij de onderhandelingen, het opstellen van clausules en het toezicht op de wettelijke bepalingen.

Indien geen consensus wordt bereikt, wordt de tweede fase ingezet : de procedure.
Hier treedt meester Marc PEETERS op als pleiter.
Zijn communicatieve vaardigheid, vanzelfsprekend inhoudelijk juridisch gefundeerd, is een grote troef (laureaat pleitwedstrijd Ridder René Victor in 1986). Omdat familierecht en verkeersrecht persoonsgebonden aangelegenheden zijn, tracht advocaat Marc PEETERS de persoonlijke behandeling van de zaak na te streven.