Tarieven

Wij vinden het belangrijk dat goede en sluitende afspraken worden gemaakt over de erelonen en de onkosten die zullen worden aangerekend in uw zaak.

Het kantoor hanteert het tarief "eerste juridisch advies" / de cliënt(e) betaalt 50€ (incl.BTW) voor het juridisch advies dat hij/zij krijgt tijdens de consultatie.
Indien de cliënt(e) beslist een dossier te openen, dan wordt - afhankelijk van de materie - een schriftelijke prijsaanduiding opgesteld van de te verwachten erelonen en kosten waarbij wordt gehonoreerd op basis van de geleverde prestaties (hoogdringendheid, moeilijkheidsgraad, gepresteerde plichtplegingen, resultaat,...), hetzij een vooraf bepaald gehanteerd uurtarief. De provisionering gebeurt gelijkmatig met het gepresteerde d.m.v. tussentijdse staten.
In zaken van verkeersrecht voorziet uw polis 'rechtsbijstand' in de vrije keuze van raadsman in geval van verkeerszaken.
Het kantoor vraagt uw dossier op aan de verzekeringsmaatschappij. De staat van ereloon en kosten wordt integraal door de verzekeringsmaatschappij gedragen tenzij de polisvoorwaarden anders en/of beperkend bedingen.

De Raad van de Orde van Advocaten te Antwerpen treedt op als controle-instantie van de aangerekende erelonen en onkosten.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door onze verzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.